יחסי גומלין אדם ובע"ח

חדר 105

יו״ר המושב: דן איזיקוביץ, אוניברסיטת תל אביב

"צרעה קטנה- צרה גדולה"

דן איזיקוביץ, אוניברסיטת תל אביב

"עלייתה של אנפית הבקר והשפעתה על חברת הלטאות בחורש ים-תיכוני בממשק רעייה מודרני"

רועי טלבי, אוניברסיטת חיפה

"הדברה ביולוגית עם ערך מוסף: סרטנים חד-זוויגיים כמדבירי חלזונות מזיקים בבריכות דגים"

עמית סויה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

"השפעה של משתנים א-ביוטים על עושר מיני צמחים ופרפרים בחמש ערים במישור החוף בישראל"

איתי קרן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

"השפעת שימושי הקרקע על מגוון והרכב חברות דבורים בפסיפס שטחים חקלאיים וטבעיים"

טהר רוט, האוניברסיטה העברית בירושלים

"מ״שיפור הנוף״ לשמירת הנוף – הפסקת פעולות ייעור במערכות אקולוגיות טבעיות ושמירת הנוף הטבעי של ארץ ישראל"

אלון רוטשילד, החברה להגנת הטבע