תודה על השתתפותכם והצגתכם בוועידה השנתית ה-49 למדע.

כבכל שנה המציגים בכנס הינם חברי האגודה, ההצגה בוועידה מותנית בהרשמה ובחברות באגודה.

שלב ראשון: פרטים אישיים


    אנא הוסיפו אותי לרשימת התפוצה של האגודה

    לאחר ההרשמה תועברו לשלב שני: השלמת דמי החברות