מושבים

הזדמנויות ואתגרים בחידוש והקמה של יערות בישראל, קק"ל

יו"ר המושב: ד"ר שני רוהטין-בליץ, קק"ל

פחות סיכון יותר אקלים

יו"ר המושב: ד"ר אורלי רונן, אוניברסיטאית תל אביב , עיריית תל אביב -יפו

רוצה אוויר בשקל ? קיזוז ככלי לאיזון פחמני, האומנם ?

יו"ר המושב: ד"ר אבי לובצ'יק, מנכ"ל ומייסד אופורטו-קרבון

היבטים סביבתיים בחקלאות

יו"ר המושב: ד"ר אורן שלף, מכון וולקני

אקולוגיה ימית

יו"ר המושב: ד"ר עדי לוי, המכללה האקדמית אחווה

מחקרי קיימות יישומיים באמצעות מודלים אינטגרטיביים

יו"ר המושב: פרופ' ורד בלאס, אונ' תל אביב, IIASA

יער ומרעה

יו"ר המושב: ד"ר אפרת שפר, הפקולטה לחקלאות

מו"פ ומיזמי אקלים בקק"ל

יו"ר המושב: ד"ר דורון מרקל, המדען הראשי, קק"ל

אקלים חדש בהשקעות

יו"ר המושב: ד"ר ליעד אורתר, מנהל שבלת ESG

אגרו-אקולוגיה

יו"ר המושב: ד"ר גיא רותם, Ecology Wize - אקולוגיה, סביבה, מרחב

שיטות מתקדמות בשמירת טבע

יו"ר המושב: "ר יוסי יובל, אונ' תל אביב

BioGIS- מאגר המידע הלאומי הישראלי על מגוון ביולוגי

יו"ר המושב: ד"ר אנה טרכטנברוט, המשרד להגנת הסביבה