מצגות מליאה להורדה

מצגת - שגיא דגן

מצגת - פרופ' יוסי לויה

מצגת - ניר גולדשטיין

מצגת - ד''ר נטע ליפמן