הוועידה השנתית למדע ולסביבה 2019

הגשת תקצירים

שלום רב,

אנו מודים לכם שבחרתם להגיש תקציר לוועידה השנתית למדע ולסביבה 2019.

להלן מספר דגשים להגשת התקציר:

על התקציר להכיל כותרת; שמות המחברים כולל שיוך מוסדי; רקע; מטרות המחקר; שיטות; תוצאות; דיון ומסקנות; תרומת המחקר.

המארגנים לא יוכלו להתייחס לתקצירים שיוגשו באופן חלקי.

התקצירים וההרצאות יתקיימו בשפה העברית למעט מקרים מיוחדים שיקבלו אישור לשם כך וינתנו באנגלית.

אורך תקציר הוא 300 מילים בלבד (100 מילים נוספות לרלבנטיות המחקר לציבור הרחב ולמדיניות).

תקצירים להרצאות ניתן להגיש רק עבור מחקרים שבוצעו תחת מוסד מחקרי מוכר.

המועד האחרון להגשת התקצירים הוא ה-2 בדצמבר 2018.

להשגת תקצירים לחצו כאן.